Banh số thứ tự

0

Banh số thứ tự quay lồng cầu xổ số

Kích thước: Đường kính 4cm

Đặc điểm: banh tròn có dán số

Banh số thứ tự
– loại 0-9
– 01-60 số
– 01-90 số
– 100 số, 200 số
– hơn 1000 số

Mã: BSO Danh mục: ,