Triển khai quay số mở thưởng bằng lồng cầu thổi khí

Xổ số kiến thiết

Hoà trong xu thế “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” của đất nước, từ ngày 01/01/2017, Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc thực hiện quay số mở thưởng hàng ngày bằng lồng cầu quay số thổi khí nén thay cho lồng cầu quay số thủ công đang thực hiện. Lồng cầu khí nén được sản xuất tại Cộng hoà Pháp.

Xổ số kiến thiết

Với việc quay số mở thưởng bằng lồng cầu thổi khí, Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc thực hiện đúng với quy định của Bộ Tài chính trong thông tư số: 65/2007/TT-BTC ký ngày 16/5/2007. Để đảm bảo tính minh bạch khách quan, trước giờ quay số mở thưởng, đại diện các thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Thủ Đô (Hà Nội đại diện quay số mở thưởng cho các Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc) sẽ lên kiểm tra niêm phong các lồng cầu.

Quay số bằng lồng cầu thổi khí, bóng quay số được truyền hình trực tiếp hiển thị phóng đại trên màn hình 24″ được gắn camera vào lồng cầu giúp khán giả quan sát rõ ràng thay vì phải báo số bằng biển như trước đây.